Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak poznáme, že se dítě dostalo do problému s drogami

3. 11. 2007

Co dělat, když mám podezření, že moje dítě má problémy s drogami?

Jak poznám, že se dítě dostalo do problému s drogami?

 Zkuste se zamyslet nad následujícími jevy a zodpovědně si přiznat, zda některý z těchto příznaků se neobjevil v souvislosti s vaším dítětem.

     Problémy ve škole
Nemusí se objevit hned zpočátku, dá se ale říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy.

Ztráta původních zájmů
Jde hlavně o  původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně. Setkáváme se najednou s rezolutním odmítáním dříve milované zábavy.

Změna přátel a party
Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů.

 Změny chování
Bez povšimnutí by neměly zůstat ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti či aktivity.  Nápadné  jsou stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní rozlady. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být prostě projevem onemocnění.

Slabost, spaní přes den
Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhlé spaní přes den jsou možnými příznaky braní drog.

 Ztráta chuti k jídlu, hubnutí
Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin "piko"). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu - hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň zpočátku, POUZE pro pervitin. Opiáty či halucinogenní drogy se takto projevovat nemusí.

Kožní defekty
Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu, resp. již vznikající drogové závislosti. Jde o stopy po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

Mizení peněz
Zpočátku nevšímavé mizení malých finančních částek, rodinné finanční "podvůdky" se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a  následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení.


Nález stříkaček, jehel a drog

Stopy po injekčním vpichu na končetinách

 

Jak se mám zachovat, když moje dítě má  problém s užíváním drog
Drogová zkušenost je závažný fakt, ale nemusí ještě nutně znamenat víc než další, tentokrát vysoce rizikový, životní experiment. Pokud celá věc experimentem neskončí, vzniká DROGOVÝ PROBLÉM. Ať tak nebo tak, zásah je vždy na místě. Cílem by ale mělo být vylepšení daného stavu, ne zhoršení již tak neveselé situace. Co si tedy počít?

1. Nepanikařit
Je třeba si uvědomit, že braní drog, na které jsme právě přišli, nevzniklo včera či předevčírem. Dle praktických zkušeností lze říci, že doba neodhaleného drogového experimentování je delší, než rodiče předpokládají. Rok i více trvá často období, kdy dítě bere drogy a rodina nic netuší. Zachovat klid. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, za týden, ale velice pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná dlouhotrvající opatření. Je možné (a nutné) vše předem promyslet a připravit.

2. Sehnat si všechny dostupné informace
Odbornou literaturu, zkušenosti okolí, kontaktovat zařízení, které s drogovým problémem profesionálně pracuje. Konzultace je většinou možná i telefonicky a anonymně.


3. Být důsledný
Pokud se rozhodnete k  nějakému postupu, ať již na základě vlastního rozhodnutí či na základě konzultace, buďte důslední. Rozmyslete si předem, budete-li schopni navrhované postupy dodržet. Nemá smysl si něco nalhávat.

 4. Pamatujte nejlepší je chovat se tak, abych byl pro své dítě vzorem

 

Jestliže kouřím, piji alkohol před dítětem, velmi těžko budete dítěti tyto činnosti zakazovat. Dítě si řekne, když rodič může, můžu já také. 

 

Literatura, internetové stránky a periodika týkající se drogové problematiky, pomůcky

 Velice důležité je pro vás získat cop nejvíce informací, abyste se mohli rozhodnout, co nejlépe. Překládám vám některé tituly a internetové stránky, kde lze nalézt základní informace.

VALÍČEK,P. A KOL.: Rostlinné omamné drogy, START, Benešov 2000

Přehled drog a jejich účinků , www.volny.cz/kackotr/rodice/prehled.html ze dne 23.10.2007

Přehled nejužívanějších drog, Co dělat, když zjistíme, že dítě bere drogy?, Jak poznáme, že dítě bere drogy?, www.poradenskecentrum.cz/drogy-pro-rodice.html ze dne 23.10.2007

NEŠPOR, K.: O drogách, alkoholu, kouření. Portál, Praha 1995

PRESL, J.: Drogová závislost. Může být ohroženo i vaše dítě? Maxdorf, Praha 1995

www.drogovaporadna.cz

www.odrogach.cz

Periodika: Závislost a my

                  Prevence

 

Kontakty na odborná zařízení:

 Pokud nevím, nejsem si jistý, vždy je tady možnost obrátit se na odborná zařízení,kde vám ochotně pomohou.

K – centrum, T.G.M.Masaryka 1, Příbram, tel. 318 622 010, achkacko.pribram@email.cz

Prev – centrum Praha, 242 498 335, cpp@prevcentrum.cz

Sananim Praha, www.sananim.cz, poradna pro rodiče, Školská 30, Praha 1 tel. 284 842 234

Drop – In Praha, Karolína Světlé 18, Praha 1, linka pomoci 222 221 431

Linka pomoci AT ( alkohol, toxikomanie) tel 235 311 791

Krizové centrum RIAPS, tel. 222 586 768