Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace přijímání žáka k základnímu vzdělávání

12. 1. 2017

Organizace přijímání žáka k základnímu vzdělávání

 

 

Zápis do 1. ročníku

Žáci jsou přijímání do prvního ročníku v souladu s ustanovením 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Termín zápisu bude upřesněn.

 

K zápisu doneste:

1. rodný list dítěte

2. doklad totožnosti zákonného zástupce

3. doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra)

4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Přestup žáka do jiné školy

O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, v souladu s ustanovením §49 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ředitel rozhoduje na základě:

1. žádosti zákonného zástupce

2. doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra)

3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 

V Dobříši 10. 1. 2017

Mgr. Eva Burešová

ředitelka školy