Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šikana

20. 3. 2017

Informace pro rodiče ŠIKANA

                                   Co dělat mám-li podezření na šikanu?

Co je šikana?

Šikana je agresivní chování (verbální, fyzické) ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně. Mezi formy šikany patří také kyberšikana.

 

Znaky šikany

záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese.

 

Jak poznat, že se něco děje?

Možné znaky šikanování

za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi; · dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; · dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem; · nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach; · ztráta chuti k jídlu; · dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem; · dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu); · usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"; · dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně; · dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad; · zmínky o možné sebevraždě; · odmítá svěřit se s tím, co ho trápí; · dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze; · dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí; · dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům; · dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma; · své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.); · dítě se vyhýbá docházce do školy; · dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

 

Co dělat?

Naslouchejte svým dětem, co vám vyprávějí. Při podezření na šikanu snažte se zjistit vše podstatné pomocí otázek: CO ? KDO ? KDE ? JAK ? PROČ ? S KÝM ? PROTI KOMU ?

 

Neříkejte svým dětem, aby to vrátily a bránily se. Nemají na to sílu a nic to neřeší.

 

Máte-li podezření na šikanu, spojte se s ředitelem školy, třídním učitelem nebo výchovným poradcem školy!!!!

Naučte své dítě jak reagovat na provokaci, jak se vyhnout nebezpečným situacím.

 

Škola má zpracovaný program na řešení šikany.

 

Konfliktní jednání

Mezi dětmi dochází ať už v rámci hry, soutěžení, při vyřizování si předchozích problémových situací ke konfliktnímu jednání. Konflikt je konfrontace (rozpor) mezi různými nebo různě vnímanými přístupy, city, emocemi, potřebami, cíli, hodnotami nebo způsoby chování.

 

 

 

Znaky konfliktního jednání

      do konfliktního jednání se zapojují obě strany, oplácejí si

přibývá vzájemného drobného popichování, posměšků, zlých vtipů, šťouchání

stále častěji se objevují rozdílné názory na vyskytující se problémy, častěji dochází k vzájemným hádkám kvůli maličkostem,

místo řešení problémů se hledají viníci, svádí vinu na druhého

hlavní věcí nejsou věcné problémy, nýbrž myšlenky na to, jak si to spolu vzájemně „vyřídit“

žáci vnímají nepříjemně něčí jednání vůči sobě, druhým, jsou schopny to říci, hledají pomoc

 

Co mám dělat, když si dítě stěžuje na konflikty

Naslouchejte svým dětem, co vám vyprávějí. Při podezření na šikanu snažte se zjistit vše podstatné pomocí otázek: CO ? KDO ? KDE ? JAK ? PROČ ? S KÝM ? PROTI KOMU ?  Spojte se s třídním učitelem nebo výchovným poradcem školy, s ředitelem školy.

Naučte své dítě jak reagovat na provokaci, jak se vyhnout nebezpečným situacím, vzájemné toleranci, naslouchání druhých, pravidlům.