Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro zákonné zástupce vycházejích žáků

4. 12. 2016

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

 

Žáci mají možnost odeslat 2 přihlášky na střední školy – střední odborná učiliště (SOU) nebo na odborná učiliště (OU). Volí si 2 učební obory – názvy a kódy oborů jsou k dispozici u výchovné poradkyně, v Atlasu školství pro rok 2018/2019 (střední školy).

Pro žáky jsou především doporučené obory s písmenem E, zde navazují na učivo naší školy. Pro přijetí je nutné doporučení poradny.

Obory s písmenem H jsou obory náročnější (předpokladem je učivo běžné základní školy).

 

Termíny:

Do 31. 1. 2018 odevzdat vyplněné přihlášky a potvrzené lékařem výchovné poradkyni p. uč. Burešové

V průběhu února 2018, termín bude upřesněn, potvrzené přihlášky a zápisový lístek vyzvednout v ředitelně nebo u výchovné poradkyně.

Do 1. 3. 2018 musí být přihlášky i s doporučením poradny (PPP, SPC) na vybraných učilištích.

Přijímací řízení se koná 22. – 30. 4. 2018, o výsledku přijetí budete informováni zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (webové stránky školy, úřední deska školy).

Zápisový lístek po obdržení informace o přijetí doručte do 10 pracovních dnů na vybrané učiliště, do kterého Vaše dítě nastoupí.

 

Akce školy pro žáky 8. a 9. ročníků

exkurze SOU Hluboš (pracoviště Hluboš) termín a čas bude upřesněno, po návratu výuka podle rozvrhu.

 

21. 11. 2016 schůzka zákonných zástupců, rodičů žáků 8. a 9. ročníků se zástupci učilišť (SOU Hluboš, Ou Příbram)  + informace k přijímacímu řízení na střední školy od 16,00 hod.

 

21.11. 2017 návštěva Úřadu práce Příbram představení požadavků na vybrané obory, uplatnění, seznámení činností úřadu v oblasti zaměstnanosti.

 

V průběhu prosince 2017 (ledna 2018)  uskuteční exkurze v OU Příbram Pod Šachtami.

 

Dotazy ohledně výběru učebního oboru lze konzultovat po dohodě s výchovnou poradkyní p. E. Burešovou.

 

Pro rodiče je k dispozici Atlas školství pro rok 2017/2018 – střední školy (přehled škol a učebních oborů).

 

 

 

V Dobříši 30. 10. 2017                                                         Mgr. Eva Burešová

                                                                                              výchovná poradkyně