Jdi na obsah Jdi na menu
 


Asistent pedagoga

 

Asistent pedagoga:

 

Asistent pedagoga, vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Asistent pedagoga podle § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je podpůrný pedagogický pracovník, jehož hlavním posláním je podporovat pedagoga v průběhu vzdělávání žáka/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje častější pedagogickou podporu, kontrolu jejich práce, pomoc s koncentrací na zadaný úkol, pomoc s orientací v zadaném úkolu, podporu v komunikaci se žákem a jeho rodinou atd. Současně je asistent pedagoga využíván pro individuální podporu žáka s těžkým postižením, kde pomáhá s jednoduchými sebeobslužnými činnostmi a jejich nácvikem (např. oblékání, obouvání, příprava na vyučování), je prostředníkem komunikace mezi učitelem a žákem.

========================================================

2017/2018 - 5 AP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

.