Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ředitelka školy "Vzdělávání na škole"

Naše škola poskytuje speciálně pedagogickou péči a vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy dětem, které bez individuálně a speciálně pedagogického přístupu jsou v procesu vzdělávání znevýhodněné a výrazně limitované z důvodu zdravotního postižení.

Základní škola praktická a Základní škola speciální Dobříš od května tohoto roku přistoupila ke změně názvu. Nyní se škola jmenuje Základní škola Dobříš, Lidická 384.

S novým názvem je i rozšířena nabídka vzdělání pro žáky se specifickými poruchami učení, jiným druhem postižení. Škola může na základě této změny přijmout 25 % dalších žáků ze stávajícího počtu.

Žáci budou individuálně integrováni, budou vzděláváni podle individuálně vzdělávacího plánu, který je vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání.

Avšak prioritou zůstalo vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením a dětí s těžším postižením.

Naším cílem je poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti tak, aby se mohli zapojit do běžného života.

Další novinkou naší školy je spolupráce s občanským sdružením proPAS, které od záři společně s námi obývá prostory naši budovy. Jedná se o občanské sdružení, které všestranně pomáhá osobám zdravotně znevýhodněným a podporuje osoby o ně pečující.

Touto cestou přeji všem učitelům, zaměstnancům a žákům naší školy úspěšný start do nového školního roku.

Mgr. Irena Pánková, ředitelka školy, (září 2012)