Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výchovný poradce:

Činnosti VP:

ü  vyhledávání a sledování žáků s výukovými a výchovnými problémy

ü  spolupráce se všemi pracovníky školy při řešení výchovných problémů žáků

ü  diagnostické rozhovory se žáky, učiteli, třídními učiteli, zákonnými zástupci s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní

ü  pomoc žákům při řešení osobních, rodinných a vztahových problémů

ü  pomoc při řešení konfliktních situací ve škole

ü  společně s vedením školy a ostatními pracovníky školy vytvářet ve škole pozitivní a klidnou atmosféru

ü  rozvíjet u žáků jejich kompetence sociální a personální

ü  naučit žáky odpovědnosti za jejich konání a chování

ü  spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)

ü  preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky

ü  spolu s vedením školy zajišťovat spolupráci s PPP, SPC, orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, Policií ČR, probační a mediační službou, krizovým centrem

ü  evidence nabídek středních škol a OU a dalších informací významných pro volbu povolání

ü  pomoc žákům při výběru vhodného OU, konzultace s rodiči při rozhodování o budoucím povolání jejich dětí

ü  spolupráce se zástupci škol, spolupráce s Úřadem práce

ü  účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovného poradce