Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.j.: ZŠL/41/2018

 

V Dobříši dne 29. 3. 2018

 

Věc: Vyhlášení volných dnů pro žáky školy (ředitelské volno)

 

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s §2, odst. 5), vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění vyhlašuji z provozních důvodů v pondělí dne 30. 4. 2018 volný den pro žáky školy. Škola bude uzavřena včetně školní družiny.

 

Odůvodnění: Z důvodu uzavření smluvní školní jídelny.

 

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www. zsdobris-lidicka.cz).

 

Mgr. Burešová Eva

ředitelka školy

 

 

 

 

 

Z  Á  P  I  S

 

do prvních tříd dobříšských škol se uskuteční

ve čtvrtek 5. dubna a v pátek 6. dubna 2018

vždy od 1330 do 1630 hodin.

 

clip_8.jpg

 

ZŠ Dobříš Komenského nám. 35

(tel. 318 521 070)

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035 (tel. 318 521 002)

ZŠ Dobříš, Lidická 384 (tel. 318 521 171)

 

 

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

 

 

 

Volby do školské rady

 

Volební komise na základě usnesení rady města č.7/17/2013 ze dne 28. 8. 2013 dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

 

Od 14. 3. 2018 do 23. 3. 2018 mohou oprávnění voliči podávat písemné návrhy na člena školské rady (1člena za zákonné zástupce nezletilých žáků) k rukám třídních učitelů.

 

Volební komise vyhlašuje termín konání voleb do školské rady ve čtvrtek 17. 4. 2018 od 11,40 hodin do 15,30 hodin v budově školy.

 

 

                                                       Za volební komisi:

                                                         Mgr. Irena Pánková

 

V Dobříši 13.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clip_7.jpg

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10207467257-paralympijsky-magazin/217471290250012/

 

 

 

Rok 2016/2017 ve fotografiích

 

 

img_6662.jpg

 

img_7010.jpg

 

p3201271.jpg

 

p3161059.jpg

 

p3161183.jpg

 

p3311529.jpg

 

p4212053.jpg

 

20170404_104613.jpg

 

p4051875.jpg

 

20170421_100347.jpg

 

20170517_125608.jpg

 

p5042578.jpg

 

20170505_100818-1-.jpg

 

p6023136.jpg

 

p6023149.jpg