Jdi na obsah Jdi na menu

Konzultační hodiny

 

Konzultační hodiny 2022/2023

 

Rodiče mohou konzultovat prospěch a chování žáka nejen na třídních schůzkách, ale kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, třídní učitelkou, výchovnou poradkyní, zástupkyní ředitelky školy nebo ředitelkou školy.

 

Při jednání rodičů se zástupci školy mohou být přítomni i žáci.  

 

K projednání důležitých a neodkladných záležitostí jsou rodiče pozváni mimořádně písemně nebo telefonicky.

 

Rodiče žáků 9. ročníku jsou zváni výchovnou poradkyní na schůzku k volbě povolání, koná se 22. 11. 2022 od 15:30 hodin.