Jdi na obsah Jdi na menu

Pro vycházející žáky

 

 

Kariérové poradenství

 

Základní informace:

  • Výchovný poradce školy: Mgr. Libuše Kabylová, DiS.
  • konzultační hodiny: pondělí 12:45  – 13:30 hodin
  • e-mail: kabyloval@zsdobrislidicka.cz

Kariérové poradenství = poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků:

  • poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací cesty žáka
  • základní skupinová šetření v oblasti volby povolání žáků, individuální šetření k volbě povolání (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
  • zajišťování spolupráce s odbornými učilišti v regionu – Burza škol.

 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM RÍZENÍ

 

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře. 

• Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz. 

• NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.

 • NOVĚ se přihlášky podávají v termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024.

 • NOVĚ si lze zvolit až 3 učební obory. 

• NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky z předchozího vzdělávání. 

• NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.

 

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zz.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Užitečné odkazy a dokumenty 

https://www.infoabsolvent.cz/Rady

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://www.mpsv.cz/web/cz/ochrana-prav-deti

https://www.stredniskoly.cz/

https://www.proskoly.cz/

https://www.linkabezpeci.cz/

http://www.test-osobnosti.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/Profitesthttps://www.emiero.cz/

https://www.uradprace.cz/uzitecne-odkazy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Odkaz na stránku působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým: https://www.youtube.com/

Odkaz na informační leták – veřejný ochránce práv určený dětem.