Jdi na obsah Jdi na menu

Směrnice pro přijímání žáků do ŠD

 

Základní škola Dobříš

Lidická 384, 263 01 Dobříš

organizační řád

část 10 Kritéria pro PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.        spisový znak   skartační znak

    ZŠL/335/2023                 10                      A5

Vypracovala:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Schválila: 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Na pedagogické poradě projednáno dne:

28. 8. 2023

Směrnice nabývá platnosti dne:

4. 9. 2023

Směrnice nabývá účinnosti dne:

28. 8. 2023

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a podle kritérií pro přijetí s ohledem na kapacitu školní družiny.

  • kapacita školní družiny je 28 žáků,
  • na docházku do školní družiny není právní nárok,
  • přednostně jsou přijímáni žáci z 1. stupně,
  • v případě volné kapacity mohou být zapsáni i žáci 2. stupně z rozhodnutí ředitele školy (žáci ZŠS, souběžné postižení více vadami, PAS, těžké tělesné postižení….)

 

Žák může být ze školní družiny vyloučen:

  • pokud soustavně porušuje Vnitřní řád školní družiny a narušuje činnost školní družiny,
  • pokud zákonný zástupce žáka opakovaně nedodržuje povinnosti stanovené Vnitřním řádem školní družiny.

 

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeny ředitelka a zástupkyně ředitelky školy. 

Zrušuje se předchozí znění této směrnice.

Směrnice nabývá účinnosti dne 28. 8. 2023

 

V Dobříši dne 28. 8. 2023                                        Mgr. Michaela Fejtová Krajská

                                                                                               ředitelka školy